Balk bevat contact

Hoe DigiTil© werkt


Mobiliteitsklassen

In het programma zijn mobiliteitsklassen verwerkt. Allereerst wordt er door het programma gevraagd om de cliënt onder te verdelen in een mobiliteitsklasse en om de gegevens van de cliënt in te vullen. Er zijn 5 mobiliteitsklassen gedefinieerd A t/m E. Deze verdeling is grotendeels gebaseerd op de indeling ontwikkeld door Knibbe et al (1998).

Zorgtaken

Hierna komen er (afhankelijk van de gekozen mobiliteitsklasse) maximaal 8 verschillende zorgtaken in beeld.

Door op een zorgtaak te klikken kom je op een scherm waar pictogrammen staan die relevant zijn voor de gekozen zorgtaak.
Door de pictogrammen aan te vinken, die van toepassing zijn voor de cliënt, komen de pictogrammen na het invullen van alle relevante zorgtaken in het uiteindelijke protocol terecht door het aanklikken van het overzicht. Indien wenselijk kan er bij een pictogram een toelichting ter verduidelijking worden geschreven.

Het uiteindelijke protocol

Dit protocol past dan precies op een A4tje en kan gemakkelijk uitgeprint worden. Ook kan het protocol opgeslagen worden om het eventueel later nog weer te kunnen aanpassen of om het onder te brengen in een eventueel digitaal zorgdossier.


Klasse A Klasse B Klasse C Klasse D Klasse E Mobiliteitsklassen A t/m E

Huidige zorgtaken:


  1. transfers in bed
  2. zit<->zit
  3. opstaan en gaan zitten
  4. lopen
  5. toilet
  6. wassen
  7. aan/uitkleden
  8. statische belasting

Klanten DigiTil:

Cicero Zorggroep Reinaerde Leger de Heils Midden Nederland Emergis

Home Stuur ons een E-mail Login