Balk bevat contact

Wat is een Tilprotocol?

Voorbeeld tilprotocol

Het Tilprotocol is een formulier waarop per cliënt is aangegeven hoe de transfer bij déze cliënt moet worden uitgevoerd. Het is een belangrijk hulpmiddel waar je niet aan voorbij moet gaan. Het helpt jou en je collega’s om veiliger te werken en het komt óók de veiligheid van de cliënt ten goede.

In het Tilprotocol worden (til)afspraken per individuele cliënt vastgelegd

Het Tilprotocol wordt in sommige instellingen ook wel het Transfer- of Bewegingsprotocol genoemd. In het Tilprotocol worden per individuele cliënt (til)afspraken vastgelegd. Als dit niet gebeurt of als zorgverleners zich niet houden aan de afspraken die op het Tilprotocol staan, kunnen er onveilige situaties ontstaan, zowel voor de cliënt als voor jou.

Makkelijk vindbaar

Instellingen die een Tilprotocol ontwerpen, doen dit vaak op basis van protocollen die in andere instellingen al worden gebruikt. Om het enthousiasme voor het gebruiken van het Tilprotocol te stimuleren, is het zinvol om bijvoorbeeld de ErgoCoaches hun eigen formulier te laten opstellen. Het Tilprotocol moet ook makkelijk vindbaar zijn, bijvoorbeeld aan de binnenkant van het nachtkastje van de cliënt of in het zorgplan.

Waarom een individueel protocol?

 • Vanuit de IGZ geadviseerd en verplicht gesteld.
 • Duidelijkheid en meer eenduidigheid in handelen bij cliënt;
  • de cliënt heeft meer gelegenheid mee te werken;
  • de cliënt wordt steeds op dezelfde vertrouwde wijze begeleid;
  • helpt vallen en ongelukken te voorkomen.
  • helpt fysieke (over)belasting te voorkomen
 • Tilproblemen worden een teamprobleem en niet meer het probleem van één zorgverlener.
 • Invallers weten direct wat de bedoeling is als ze bij een cliënt zorg komen verlenen.
Digitale versie
Home Stuur ons een E-mail Login