Wat is een Tilprotocol - DigiTil

Wat is een Tilprotocol?

Het Tilprotocol is een formulier waarop per cliënt is aangegeven hoe de transfer bij déze cliënt moet worden uitgevoerd. Het is een belangrijk hulpmiddel waar je niet aan voorbij moet gaan. Het helpt jou en je collega’s om veiliger te werken en het komt óók de veiligheid van de cliënt ten goede.

In het Tilprotocol worden (til)afspraken per individuele cliënt vastgelegd

Het Tilprotocol wordt in sommige instellingen ook wel het Transfer- of Bewegingsprotocol genoemd. In het Tilprotocol worden per individuele cliënt (til)afspraken vastgelegd. Als dit niet gebeurt of als zorgverleners zich niet houden aan de afspraken die op het Tilprotocol staan, kunnen er onveilige situaties ontstaan, zowel voor de cliënt als voor jou.

 

Makkelijk vindbaar

Instellingen die een Tilprotocol ontwerpen, doen dit vaak op basis van protocollen die in andere instellingen al worden gebruikt. Om het enthousiasme voor het gebruiken van het Tilprotocol te stimuleren, is het zinvol om bijvoorbeeld de ErgoCoaches hun eigen formulier te laten opstellen. Het Tilprotocol moet ook makkelijk vindbaar zijn, bijvoorbeeld aan de binnenkant van het nachtkastje van de cliënt of in het zorgplan.

Waarom een individueel protocol?